โปรโมชั่นขาประจำ

โปรโมชั่นขาประจำ ฝาก 500 บาท
ติดต่อกัน 3 วัน รับ 150
ติดต่อกัน 7 วัน รับ 300
ติดต่อกัน 10 วัน รับ 500
ติดต่อกัน 15 วัน รับ 1,000

สำหรับลูกค้าที่รับโปรโมชั่นเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *